تیتر ۲۰

تصاویری از کشفیات طرح امنیت محله محور

نمایشگاه کشفیات طرح امنیت محله محور در محل سرکلانتری هفتم بازار تهران برگزار شد.

کلیدواژه: