تیتر ۲۰

سرقت از ۳۰ مدرسه در خمینی‌شهر اصفهان

مدیر آموزش و پرورش خمینی شهر اصفهان گفت: با تعطیلی مدارس بیش از ۳۰ مدرسه در خمینی شهر مورد سرقت قرار گرفته که آسیب زیادی را به بدنه آموزش و پرورش وارد می کند.

کلیدواژه: