تیتر ۲۰

ابهام در ماجرای قتل با ضربه مشت

پسر جوانی که متهم است با وارد‌کردن ضربات مشت به صورت دوستش باعث مرگ او شده است، پای میز محاکمه رفت.

کلیدواژه: