تیتر ۲۰

خودکشی دختر ۱۷ ساله در رامهرمز

خودکشی یک دختر دیگر در شهر رامهرمز خوزستان جنجالی شد. روز گذشته یک دختر دانش آموز دیگر در شهر رامهرمز استان خوزستان خود را به دار آویخت.

کلیدواژه: