تیتر ۲۰

برخورد ترسناکِ شوهر سنگدل با همسرش

زن تهرانی هنوز کابوس آن را دارد شیشه های پنجره بشکند و شوهرش با قمه داخل شود!باور اینکه او زنده است سخت است فقط کافیست عکس های تیکه پاره شدن دستان ، سر و صورتش را ببینید حتما از ترس چشمهایتان را می بندید و به حال اشرف سادات حسینی گریه می کنید.

کلیدواژه: