تیتر ۲۰

هفتمین خودکشی دانش آموزان در رامهرمز؟

دانش‌آموزی ۱۷ ساله به نام سیما روز چهارشنبه ۲۶ آذر خودش را به دار آویخت تا تعداد خودکشی‌های نوجوانان در شهرستان رامهرمز استان خوزستان در هفته‌های اخیر به هفت مورد برسد.

کلیدواژه: