تیتر ۲۰

محاکمه زن جوان به اتهام کورکردن صاحبکار شوهر

زنی که متهم است با کفش پاشنه‌بلند به صورت صاحبکار شوهرش کوبیده و او را کور کرده، مدعی شد شکایتی که علیه او مطرح شده، دروغین است.

کلیدواژه: