تیتر ۲۰

عامل قتل‌عام خانواده تویسرکانی دستگیر شد

تنها بازمانده خانواده تویسرکانی خبر از دستگیری عامل قتل عام خانواده خود داد.

کلیدواژه: