تیتر ۲۰

تفنگ بادیِ برادر، جانِ خواهر ۸ساله را گرفت

فرمانده انتظامی شهرستان دشتستان از مرگ دختر بچه 8 ساله بر اثر شلیک تفنگ بادی توسط برادرش در شهر آبپخش خبر داد.

کلیدواژه: