تیتر ۲۰

دستگیری عاملِ تیراندازی در کرمانشاه

فرمانده انتظامی کرمانشاه گفت: یکی از عوامل تیر اندازی خیابان مطهری کرمانشاه که باعث ایجاد رعب و وحشت مردم شده بودند دستگیر شد.

کلیدواژه: