تیتر ۲۰

معمای انگشت اتهام مقتول به سوی شوهرش

درحالی‌که زن جوان پیش از مرگ، قاتلش را معرفی کرده اما متهم می‌گوید که بی‌گناه است.

کلیدواژه: