تیتر ۲۰

سارق کودک‌آزار به دار مجازات آویخته شد

سارقی که هنگام دستبرد به خانه‌ها، کودکان را مورد آزار و اذیت قرار می‌داد در محوطه زندان رجایی شهر به دار مجازات آویخته شد.

کلیدواژه: