تیتر ۲۰

هفت‌تیرکشی پسر ۲۱ساله و کشتن دو نفر

مرد ۲۱ ساله‌ای که دایی و دختردایی خود را با کلت کمری به قتل رسانده بود دستگیر شد.

کلیدواژه: