تیتر ۲۰

اعترافات دختر آدم‌کش در سناریوی جدید

دختر 18 ساله ای که در یک جنایت تکان دهنده، راننده پژو پارس سواری را با ضربه چاقو در مشهد به قتل رسانده است در ادامه اعترافاتش، سناریوی جدیدی را مطرح کرد.

کلیدواژه: