تیتر ۲۰

اراذل فضای مجازی در سلسله دستگیر شدند

فرمانده انتطامی سلسله گفت: ۲ نفر از اراذل و اوباش شهرستان که با انتشار تصاویری از قدرت نمایی خود در فضای مجازی برای شهروندان ایجاد رعب و وحشت می کردند، دستگیر شدند.

کلیدواژه: