تیتر ۲۰

اختلاف مالی، انگیزه ۲مرد برای قتل پدر و برادر

دو مرد که در جنایت‌های جداگانه پدر و برادر خود را به قتل رسانده‌اند، اختلافات خانوادگی بر سر موضوعات مالی را انگیزه خود از این جنایت‌ها اعلام کردند.

کلیدواژه: