تیتر ۲۰

بازداشت چاقوکشی که گوش راننده را برید

معاون عملیات پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ از دستگیری یکی از اراذل و اوباشی که گوش یک شهروند را به خاطر تصادف بریده بود، خبر داد.

کلیدواژه: