تیتر ۲۰

بازداشت مالخرِ مرکز تهران

سرکلانتر هفتم پلیس پیشگیری تهران بزرگ با اشاره به دستگیری یک مالخر اموال مسروقه، گفت: در بازرسی از انباری منزل این متهم ۲۵ قطعه اموال مسروقه و ۴۰۰ گرم تریاک کشف شد.

کلیدواژه: