تیتر ۲۰

سلفیِ سلبریتیِ مصری بعد از قتلِ شوهرش

یکی از سلبریتی‌های مصری پس از قتل شوهرش در داخل آپارتمان با جسم در حال مرگش سلفی گرفت.

کلیدواژه: