تیتر ۲۰

شهادت فرمانده گروهان مرزی «کرند»

فرمانده گروهان مرزی «کرند» از مرزبانان هنگ مرزی «اترک» استان گلستان ساعاتی پیش به دست اراذل و اوباش منطقه به شهادت رسید.

کلیدواژه: