تیتر ۲۰

راز گروگان‌گیری مرگبار در هاله‌ای از ابهام

پرونده قتل مردی که چهار نفر او را گروگان گرفته بودند، با نقض حکم قصاص از سوی دیوان عالی کشور پیچیده‌تر شد. به گزارش خبرنگار ما، سه نفر از متهمان قبل از دستگیری فرار کردند و امکان تحقیق از آنها وجود نداشت و فقط یک متهم در این پرونده دستگیر شده است.

کلیدواژه: