تیتر ۲۰

نجات کوهنوردان از زیر بهمن توسط گروه نجات

ویدئویی از نجات کوهنوردان توسط گروه‌های امداد و نجات در برف و کولاک توچال را مشاهده کنید.

کلیدواژه: