تیتر ۲۰

قتل به ‌خاطر چند قطعه ضایعات

مرد ضایعات جمع‌کن که همکارش را به خاطر چند قطعه ضایعات به قتل رسانده بود، به‌زودی در دادگاه کیفری استان تهران پای میز محاکمه می‌رود.

کلیدواژه: