تیتر ۲۰

تلاش برای یافتن ۷سرنشین لندینگرافت خوارزم

با حضور تیمهای جستجو و نجات دریایی حاضر در طرح استانی تلاشها برای یافتن ۷خدمه لندیگرافت خوارزم ادامه داشته و همزمان تیم بررسی سوانح دریایی درحال احصا عوامل بروز این حادثه هستند.

کلیدواژه: