تیتر ۲۰

شناسایی جانباختگان حادثه سقوط بهمن در تهران

حادثه روز گذشته سقوط بهمن در ارتفاعات تهران تا کنون ۱۰ فوتی و ۷ نفر مصدوم داشته است.

کلیدواژه: