تیتر ۲۰

کشته شدن ۳۷تن در تصادف اتوبوس در کامرون

برخورد یک دستگاه اتوبوس با کامیون در غرب کامرون دستکم 37 نفر را به کام مرگ کشید.

کلیدواژه: