تیتر ۲۰

زنده‌شدن‌ یک فوتی در نسیم شهر تکذیب شد

مدیرعامل سازمان دارالسلام اسلامشهر، گفت: زنده شدن یک مرد نسیم شهری ،بعد از مرگ در دارالسلام اسلامشهر واقعیت ندارد.

کلیدواژه: