تیتر ۲۰

برخورد پراید با درخت، ۹مصدوم بر جا گذاشت

رئیس فوریت های پزشکی شهرستان گتوند گفت: برخورد خودروی پراید با درخت در نزدیکی شهر ترکالکی گتوند منجر به مصدومیت ۹ نفر شد.

کلیدواژه: