تیتر ۲۰

اسیدپاشی، زن جوان را راهی بیمارستان کرد

زن جوانی که دانشجوی دکتری مدیریت است پس از خروج از دادگاه خانواده تهران، هدف اسیدپاشی قرار گرفت و مصدوم شد.

کلیدواژه: