تیتر ۲۰

مرد فداکار چطور جوانی را از مرگ نجات داد؟

«دستم را دور کمرش قلاب کرده بودم و بیشتر از 7دقیقه در هوا آویزان بود. انرژی‌ام داشت تمام می‌شد و چیزی نمانده بود سقوط کند که نیروهای آتش‌نشانی رسیدند و...» این مهم‌ترین لحظات از صحنه خودکشی یک پسر جوان در اتوبان امام‌علی تهران است.

کلیدواژه: