تیتر ۲۰

مرگ ۲جوان قشمی پس از نوشیدن الکل تقلبی

مدیر روابط عمومی و سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از دو مورد فوتی ناشی از مصرف مشروبات الکلی دست ساز در قشم خبر داد.

کلیدواژه: