تیتر ۲۰

فروش مواد مخدر با چراغ گردون پلیس!

باشگاه خبرنگاران؛ ویدئویی از دستگیری موادفروشان را منتشر کرذده است.

کلیدواژه: پلیس