تیتر ۲۰

بازگشت به محل جنایت، قاتلِ فراری را لو داد

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه از دستگیری قاتلی خبر داد که پس از ارتکاب جنایت، به محل وقوع جرم بازگشته بود.

کلیدواژه: