تیتر ۲۰

دستگیری قاتل افیونی در منطقه فرحزاد تهران

رییس پلیس پیشگیری تهران از دستگیری قاتل در کمتر از ۵ ساعت فرار در منطقه فرحزاد تهران خبر داد.

کلیدواژه: