تیتر ۲۰

زن جوان: بازیچه‌ای برای هوسرانی بودم!

شاید هیچ کس باور نکند که در این سن جوانی چند جنین را به امید داشتن یک زندگی خوب و رسیدن به خوشبختی سقط کردم اما با سه ازدواج ناموفق، نه تنها بازیچه افراد هوسرانی شدم که آینده مرا قربانی لذت های زودگذر خودشان کردند بلکه اکنون حیران و سرگردان در جست و...

کلیدواژه: