تیتر ۲۰

بخشش قاتل پسرخاله پایِ چوبه‌دار

با بخشش خانواده‌های 2مقتول، پسر جوانی که 8سال پیش پسرخاله‌اش را به قتل رسانده و مردی که 16سال پیش جان همسرش را گرفته بود از مجازات قصاص رهایی یافتند.

کلیدواژه: