تیتر ۲۰

چلوکباب، کلمه رمز کمک از پلیس ۱۱۰ بود

زن جوان وقتی در درگیری با شوهرش، جانش به خطر افتاد در تماس با پلیس110 درخواست چلوکباب و نوشابه کرد و اپراتور پلیس که متوجه ماجرا شده بود مأموران را برای کمک به این زن به خانه‌اش فرستاد.

کلیدواژه: پلیس