تیتر ۲۰

نجات جان سه بیمار با اهدای عضو دختر جوان

رئیس بیمارستان گلستان اهواز گفت: اهدا عضو دختر جوان ۱۶ ساله مرگ مغزی شده باغملکی جان سه نفر را نجات داد.

کلیدواژه: