تیتر ۲۰

مخوف‌ترین قاتل زنجیره‌ای آمریکا درگذشت

مخوف ‌ترین قاتل زنجیره‌ای تاریخ آمریکا در سن ۸۰ سالگی گذشت.

کلیدواژه: آمریکا