تیتر ۲۰

شهادت مرزبان غیور در درگیری با اشرار مسلح

یکی از مرزبانان غیور هنگ مرزی سراوان در درگیری با اشرار مسلح به فیض عظیم شهادت نائل شد.

کلیدواژه: