تیتر ۲۰

ماجرای دختر سرگردان ۱۳ساله!

وقتی از خانه فرار کردم و در خیابان ها سرگردان بودم، به طور اتفاقی دوست شوهر خواهرم مرا در خیابان دید و به خانه خودش برد ولی او قصد شومی داشت و ...

کلیدواژه: