تیتر ۲۰

آتش به سیاه‌بیشه مازندران رسید

این نخستین آتش سوزی در جنگل ها و مراتع استان مازندران در سال جاری است که در یک اراضی حفاظتی ۵۳۰ هزار هکتاری سیاه بیشه هراز رخ داده است.

کلیدواژه: