تیتر ۲۰

آتش‌سوزی بیمارستان امام خمینی تهران بدون مصدوم

این حادثه مورد مصدومیت نداشت و آتش نشانان در محل حادثه مشغول ایمن سازی هستند.

کلیدواژه: