تیتر ۲۰

مرگ فرزند رهبر شوروی سابق در آمریکا به ضرب گلوله

«سرگئی خروشچف» فرزند رهبر شوروی سابق، که از سال ۱۹۹۹ به تابعیت آمریکا درآمده بود، در سن ۸۴ سالگی و در منزل خود واقع در «رود آیلند» آمریکا به ضرب گلوله جان باخته است.

کلیدواژه: آمریکا