تیتر ۲۰

خودکشی دختر و پسر عاشق در کارون (+فیلم)

دختر و پسر جوان پس از مخالفت خانواده‌های خود با ازدواجشان خسته شده و با این احتمال که موفق به ازدواج با یکدیگر نخواهند شد مرگ خود خواسته را انتخاب کردند.

کلیدواژه: