تیتر ۲۰

3 کشته در حملۀ فردی با چاقو در مرکز گلاسگوی اسکاتلند/مهاجم کشته شد

مهاجم با شلیک اسلحه یکی از مأموران پلیس از پای درآمده است

کلیدواژه: