تیتر ۲۰

پس از 8 روز، آتش‌سوزی بوزین مرخیل پاوه مهار شد

پس از هشت روز تلاش بی وقفه نیروهای منابع طبیعی، محیط زیست، شهرداری‌ها، آتش نشانی‌ها و دوست داران محیط زیست بالاخره آتش در منطقه بوزین و مرخیل مهار شد.

کلیدواژه: