تیتر ۲۰

زلزله ۵/۵ ریشتری در مکزیک

تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر میزان تلفات و یا خسارات ناشی از زلزله امشب اعلام نشده است

کلیدواژه: زلزله