تیتر ۲۰

غرق شدن چوپان ۸ ساله در استخر پرورش ماهی

پسربچه ۸ساله در حال چرای گوسفندان بوده که به علت نامعلوم به داحل استخر پرورش ماهی سقوط و جان خود را از دست داده است.

کلیدواژه: