تیتر ۲۰

آتش‌سوزی در مراتع بویین و میاندشت اصفهان

۹۵ درصد از عوامل آتش سوزی در مراتع، انسانی و ناشی از غفلت گردشگران، ساکنان و دامداران است.

کلیدواژه: